др Слађана Миљеновић

Виши асистент

Образовање:

 • Дипломирани психолог: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009)
 • Магистар психолошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2014)
 • Доктор психолошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2020)

Звања:

 • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

 • 2016- виши асистент- Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Општа и развојна психологија
 • Педагошка психологија

Предмети:

 • На основним студијама: Општа психологија, Општа и развојна психологија, Развојна психологија,  Педагошка психологија

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

 • Тренер на на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Брчком 16-21.05.2015. године
 • Тренер на на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Бања Луци 16.-19.4.2015. године
 • Предсједник Управног одбора Удружења „Породични круг“
 • Стручни консулатант на пројекту „Не заборавимо-од њих је све почело“(пружање психосоцијалне помоћи старим лицима). Носилац пројекта Удружење „Породични круг“, финансира УНДП из средстава Европске Уније.

Одабране референце:

 1. Травар, М., Миљеновић, С. (2019) Унапређење услова за институционално рано учење- домети и перспективе. Зборник радова са научног скупа Наука и настава данас, Педагошки факултет у Бијељини, I (Рад у штампи)
 2. Miljenović, S., Opsenica, S. (2019) Teachers empathy and classroom management style. 14th International Balkan congress for education and science, 2019. Publisher: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty od Pedagogy „St. Kliment Ohridski“, Skopje, p.n. 315-321
 3. Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д., Ракић, Ц.(2018). Одговорности родитељства, средине, и институција у припреми школе за дјецу. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, Педагошки факултет, Бијељина, стр. 63-73
 4. Миљеновић, С., Травар, М. (2017). Синдром изгарања на послу код наставника основних и средњих школа и његове импикације у наставној пракси. Зборник радова учитељског факултета у Ужицу Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, стр. 105-120
 5. Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. (2017). Школа родитељства за учитеље и родитеље дјеце млађег школског узраста. Педагошки факултет, Бијељина
 6. С. Миљеновић, С., Опсеница (2017) Свакодневни негативни догађаји и академска самоефикасност код адолесцената. Норма, Педагошки факултет, Сомбор. стр. 63-74
 7. Миљеновић, С., Опсеница, С. (2016). Психо-социјалне карактеристике  и акдамска самоефикасност младих. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. XI(2), Педагошки факултет, Бијељина, стр. 82-92
 8. Опсеница, С., Миљеновић, С. (2016). Улога и значај породице у изградњи слике о себи код адолесцената. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. XI (1), Педагошки факултет, Бијељина, стр. 169-184
 9. Миљеновић, С., Опсеница, С. (2015). Значај одговорног родитељства за изградњу слике о себи код адолесцената. Методичка пракса, часопис за нaставу и учење бр. 1/2. 2015, ВОЛ 13, стр.5-18
 10. С. Миљеновић, (2014). Утиче ли универзитетска настава на актуализацију селфа код студената? Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, Педагошки факултет, Бијељина, 118-127.
 11. Спасојевић, П., Опсеница, С., Миљеновић, С.  (2014). Утиче ли универзитетска настава на развој критичког мишљења код студената. Критичко мишљење- фактор развоја науке и друштва, Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски факултет, Бања Лука, 343-353
 12. Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С.  (2013) Образујемо ли васпитаче за будућност? Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама, Балкански савез удружења васпитача БАПТА. стр. 9-18
 13. Миљеновић, С.  (2012). Мјесто и улога психолога у школи.  Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства , Педагошки факултет, Бијељина, стр. 281-292
др Слађана Миљеновић
Датум и место рођења: 21. 4. 1985. Mостар
Тел: +387 55 415 400 лок 2945
е-mail: sladjana.miljenovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 10 – 12 у кабинету бр. 45

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Слађана Миљеновић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!