МСц Рада Мандић

Виши асистент

Образовање:

 • Дипломирани географ, Природно–математички факултет у Бањој Луци  (2010)
 • Професор географије , Природно–математички факултет у Бањој Луци (2011)
 • Мастер географије, Природно–математички факултет у Бањој Луци (2015)

Звања:

 • 2013 - асистент – Педагошки факултет у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Друштвена географија и Демографија

Пројекти:

 1. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат:  Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта Стево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2012.
 2. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: '' Утицај будућих демографских  кретања на развој Републике Српске ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта Стево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 3. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: '' Демографски ресурси и организација образовног система Републике Спске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта Момчичо Пелемиш, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 4. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат:  Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка Републике Српске ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројектаСтево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2015.
 5. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: ''Диспаритети просторног развоја Републике Српске на основу вриједности индекса ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта, Даниел Романо, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.

Предмети:

 • На основним студијама: Основи друштвених наука, Основи географије и демографије, Природни и људски ресурси, Завичајна географија, ГИС, Просторно планирање, Планирање породице, Економска географија.

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 1. Пашалић С., Мандић Р., (2014). Утицај туризма на демографски раст Републике Српске. Зборник радова са III mеђународнe научнe конференцијe Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму. Источно Сарајево: Економски факултет
 2. Пашалић С., Пелемиш М.,  Мандић Р., (2014).  Демографски ресурси и организација основног образовања. Антрополошко друштво Србије
 3. Мандић Р., Пашалић С., (2015). Људски ресурси у туризму Републике Српске као кључни развојни фактор. Зборник радова са IV mеђународнe научнe конференцијe Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму. Источно Сарајево: Економски факултет
 4. Пашалић С., Лалић Н., Мандић Р., Пашалић Д. (2015)Рурални туризам и предузетништво у Републици Српској- примјер етно села Станишићи. Зборник радова са IV међународне научне конференције Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму. Источно Сарајево: Економски факултет
 5. Рада Мандић, Јелена Антонић, Сања Ивановић, Миодраг Бунијевац  (2015). Демографски контигенти школске популације Републике Српске –  изазови за њен развој. Александровац: Пети национални конгрес о деци и наталитету, „Буђење српског народа“, Зборник радова.
 6. Мандић, Р.,  Гочевић Л.,  и Пашалић, Б., (2015): Планирање породице у функцији развоја школе будућности. Бијељина:Нова Школа, Педагошки факултет.
 7. Пашалић С., Мандић Р., (2015): Посљедице будућих демографских промјена у Републици Српској. Бања Лука: књига 10. Академија наука и умјетности Републике Српске.
 8. Пашалић С., Пашалић  Д., Мандић Р., (2015): Демографске промјене и одрживост јавних финансија у Републици Српск.ј. Бијељина: Нови Економист, Факултет пословне Економије у Бијељини.
 9. Мандић, Р.,  (2013): Туристички потенцијали општине Зворник, Српске земље и свијет. Бања Лука: Географски научно-популарни часопис, број 29, Географско друштво Републике Српске, 2013.
МСц Рада Мандић
Датум и место рођења: 05.07.1987. Зеница
Тел: +387 55 415–400 лок. 2919
е-mail: rada.mandic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: сриједа 10.00 – 12.00 у кабинету бр. 20.

ОГЛАСНА ТАБЛА: МСц Рада Мандић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!