МСц Рада Мандић

Виши асистент

Образовање:

 • Дипломирани географ, Природно–математички факултет у Бањој Луци  (2010)
 • Професор географије , Природно–математички факултет у Бањој Луци (2011)
 • Мастер географије, Природно–математички факултет у Бањој Луци (2015)

Звања:

 • 2013 - асистент – Педагошки факултет у Бијељини
 • 2016- виши асистент – Педагошки факултет у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Друштвена географија и Демографија

Пројекти:

 1. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат:  Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта Стево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2012.
 2. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: '' Утицај будућих демографских  кретања на развој Републике Српске ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта Стево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 3. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: '' Демографски ресурси и организација образовног система Републике Спске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта Момчичо Пелемиш, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 4. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат:  Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка Републике Српске ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројектаСтево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2015.
 5. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: ''Диспаритети просторног развоја Републике Српске на основу вриједности индекса ''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, руководилац пројекта, Даниел Романо, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.

Предмети:

 • На основним студијама: Основи друштвених наука, Основи географије и демографије, Природни и људски ресурси, Завичајна географија, ГИС, Просторно планирање, Планирање породице, Економска географија.

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 

 1. Пашалић С., Мандић Р. (2014). Утицај туризма на демографски раст Републике Српске. Зборник радова са III међународнe научнe конференцијe Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму, 61-67.  Источно Сарајево, Економски факултет. ISSN 2303-6168,  М63
 2. Пашалић С., Пелемиш М., и Мандић Р. (2014).  Демографски ресурси и организација основног образовања. Гласник антрополошког друштва Србије, Вол. 49, 159-166. ISSN 1820-7936, М52
 3. Мандић Р., Пашалић С. (2015). Људски ресурси у туризму Републике Српске као кључни развојни фактор. Зборник радова са IV међународнe научнe конференцијe Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму, 547-557. Источно Сарајево,  Економски факултет, ISSN 2303-6168 М63
 4. Пашалић С., Лалић Н., Мандић Р., и Пашалић Д. (2015). Рурални туризам и предузетништво у Републици Српској- примјер етно села Станишићи. Зборник радова са IV међународне научне конференције Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму, 457-465. Источно Сарајево, Економски факултет ISSN 2303-6168,  М63
 5. Мандић Р., Антонић J., Ивановић С., и Бунијевац М.  (2015). Демографски контигенти школске популације Републике Српске –  изазови за њен развој. Пети национални конгрес о деци и наталитету, „Буђење српског народа“, Зборник радова, 267-279. Александровац. ISBN 978-86-909463-6-5 M63
 6. Мандић, Р.,  Гочевић Л.,  и Пашалић, Б. (2015). Планирање породице у функцији   развоја школе будућности. „Нова школа“, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства”  Педагошки факултет, Вол. 10, 117-131.  ISSN 1840-0922, М53
 7. Пашалић С., Мандић Р. (2015). Посљедице будућих демографских промјена у Републици Српској. Научни скуп, Демографска политика у Републици Српској-Стварност и потребе. Књига 10, 35-52.  Академија наука и умјетности Републике Српске. M63
 8. Pašalić S.,  Mandić, R. (2015). Demodinamički i depopulacioni procesi u Republici Srpskoj i BiH. Zbornik radova, 4. Srpski kongres geografa. Knjiga 1, 391-396. Univerzitet  Beogradu, Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-032-6, М63
 9. Мандић, Р. (2016). Утицај евроинтеграција на демографске и екномске процесе у Босни и Херцеговини. Зборник радова с научног скупа „НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ“,  посебна издања и научни скупови 10, ТОМ 1, 309-316. ISBN 978-999-47-77-9, М63
 10. Мандић, Р. (2016). Истраживање ставова наставника о примјени и ефикасности амбијенталног модела учења у настави природе и друштва. Бијељински методички часопис, Вол.3, 105-111. Педагошки факултет Бијељина. ISSN 2303-5366,  M53
 11. Пашалић, Д., Пашалић, С., и Мандић Р. (2016). Демографске промјене и одрживост јавних финансија у Републици Српској. Нови Економист“, часопис за економску теорију и праксу. Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина. Вол. 19, 62-69. ISSN 1840-2313, М53
 12. Мандић, Р., Антић, С.,  Гајић, М., Ракић М. (2016). Географски садржаји у функцији образвања у млађим разредима основне школе.  „Нова школа“, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства,  Вол. 11, 202-211. Педагошки факултет. ISSN 1840-0922, М53
 13. Пашалић, Д., Пашалић, С., Мандић Р. (2016). Економска активност женског становништва и промјене у моделу рађања. „Нови Економист“, часопис за економску теорију и праксу, Вol. 20, 114-125. Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина. ISSN 1840-2313, M53
 14. Mандић, Р., Поповић, A. (2017). Утицај брака на демографсо стање републике Српске. „Нова школа“, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства , Вол. XII, 251-260. Педагошки факултет. ISSN 1840-0922, M53
 15. Мандић, Р., Пашалић, С. (2017). Обрада географских садржаја у настави природе и друштва примјеном амбијенталног модела. Зборник радова поводом државања 20 година рада Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, 265-269. Бања Лука, Природно-математички факултет ISBN 978-99955-21-53-0 M63
 16. Мандић, Р., Томић В. (2017). Утицај репродуктивних норми понашања на демографско стање Републике Српске.  Гласник Антрополошког друштва Србије, Вол. 52, 29-36.   ISSN 1820-7936, М52
 17. Јовичић, М., Мирковић, М., Мандић, М.(2017). Хотел „Дрина“ у функцији туристичке понуде града Бијељина. Зборник радова са VI међународне научне конференције Јахорински пословни дани: Иновативност и предузетништво у туризму, 267-278. Источно Сарајево, Економски факултет, ISSN 2303-8969, М63
 18. Мандић,Р., Јовичић, Л., Ђурић, М.(2018). Испитивање ставова наставника о примјени и значају рефлексивне праксе у наставу географије. Педагошки факултет у Бијељини 192-200.
 19. Mandić, R. Ivkov-DŽigurski, A.(2018). Komparativna analiza fertiliteta prema staroti i stepenu obrazovanjau Republici Srpskoj i Srbiji.  Zbornik matice srpske za društvene nauke.  Matica srpska, Novi Sad.
МСц Рада Мандић
Датум и место рођења: 05.07.1987. Зеница
Тел: +387 55 415–400 лок. 2919
е-mail: rada.mandic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: сриједа 08.00 – 09.30 у кабинету бр. 20.

ОГЛАСНА ТАБЛА: МСц Рада Мандић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!