др Стево Пашалић

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор географских наука: друштвена географија и демографија, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (1995), тема: ''Семберија – географска студија ''
 • Магистар географских наука: заштита животне средине, Природно-математички факултет Универзитета у Београду (1983), тема: '' Географске особености територије општине Завидовићи и стање њене животне средине''
 • Дипломирани географ: Институт за географију, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (1979)

Звања:

 • 1993 – виши асистент – Учитељски факултет, Бијељина
 • 1996 – доцент – Филозофски факултет, Бања Лука
 • 2000 – ванредни професор – Учитељски факултет, Бијељина
 • 2006 – редовни професор – Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
 • 2009 - редовни професор - Универзитет Сингидунум, Београд

Област научног истраживања:

 • Демографија
 • Друштвена географија
 • Туризам

Пројекти:

 1. Стратегија развоја туризма Републике Српске до 2020. године, Влада Републике Српске – Економски институт, Бања Лука, руководилац проф. др Слободан Ђорђић
 2. Институционални план развоја Универзитета у Источном Сарајеву 2003-2008., Источно Сарајево, 2004., руководилац пројекта проф. др Радојицџа Јојић
 3. Политика развоја становништва Републике Српске, Влада Републике Српске, Министарство науке и технологије, Бања Лука, 2005., руководилац проф. др Стево Пашалић
 4. Демографски развој општине Зворник, ИДЕС, Бијељина, 2005., руководилац проф. др Стево Пашалић
 5. Туристичка валоризација општине Зворник, Развојна агенција ''Бреда'', Зворник, 2005. руководилац проф. др Стево Пашалић
 6. Пројекција развоја школске популације Републике Српске, Влада Републике Српске, Савјет за демографску политику, руководилац проф. др Стево Пашалић
 7. Општина Зворник – социоекономска база података о становништву, Институт за друштвене и економске студије, Бијељина, 2007., руководилац проф. др Стево Пашалић
 8. Управљање људским ресурсима у јавним службама и друштвеним дјелатностима општине Зворник, Универзитет Синергија, Бијељина, 2008., руководилац проф. др Стево Пашалић
 9. Репродуктивно понашање младе популације и опредијељеност о одливу мозгова у Републици Српској, Министарство науке и технологије Републике Српске, Бања Лука, 2009., руководилац проф. др Стево Пашалић
 10. Анализа демографске ситуације и спровођење пронаталитетних мјера и активности у Републици Српској, 2009., руководилац проф. др Драшко Маринковић
 11. Репродукција и одрживи развој становништва Републике Српске, Универзитет Апеирон, Бања Лука, 2009., руководилац проф. др Стево Пашалић
 12. Општина Фоча – демографска студија, Центар за популациона истраживања, Зворник, 2009., руководилац проф. др Стево Пашалић
 13. Становништво као основни фактор одрживог економског развоја Републике Српске – тематски пројекат, Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009., руководилац проф. др Стево Пашалић
 14. Модел развијености општина Републике Српске – однос Социоекономских показатеља и нивоа демографске виталности, Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009., руководилац проф. др Стево Пашалић
 15. Стратегија регионалног привредног развоја Републике Српске – на примјеру Семберије и Доњег Подриња, Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009., руководилац проф. др Стево Пашалић
 16. Колико дјеце треба Републици Српској ? – активности и мјере за подстицање рађања, Министарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010. (руководилац пројекта)
 17. Пројекција развоја младе (школске) популације Републике Српске из демографске перспективе, Министарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010. 
  (коруководилац пројекта)
 18. Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, Министарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010.
  (коруководилац пројекта)
 19. Становништво Републике Српске у фокусу тржишта рада, Министарство науке
  и технологије РС, Бања Лука, 2010. (коруководилац пројекта)
 20. Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске, Министарство
  науке и технологије РС, Бања Лука, 2010. (коруководилац пројекта)
 21. Примјена географских информационих система у планирању и управљању одрживим развојем туризма у туристичким дестинацијама Републике Српске, Министарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010. (коруководилац пројекта)
 22. Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима, Министарство науке и технологије РС, 2013.
 23. Утицај демографске транзиције напензиони систем и тржиште рада Републике Српске,Министарство науке и технологије РС, 2013. 
 24. Утицај будућих демографских промјена на развој Републике Српске, Министарство науке и технологије РС, 2014.
 25. Утицај старења становништва на одрживост јавних финансија у РС, Министарство науке и технологије РС, 2014.
 26. Демографски ресурси и организација основног образовања у РС, Министарство науке и технологије РС, 2014.
 27. Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка РС, Министарство науке и технологије РС, 2015.
 28. Диспаритети просторног развоја Републике Српске на основу вриједности HDI, Министарство науке и технологије РС, 2015.

Предмети:

На основним студијама:

 • Основе географије и демографије; Основи друштвених наука; Методика упознавања околине; Просторно планирање
 • Мастер студије: Методологија научног рада; Специјални курс-Савремена методика наставе ПиД
 • Сазнајни извори моје околине-предшколско дијете и околина

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески (пасивно)
Чланство у организацијама:

 • Члан Српског географског друштва ''Јован Цвијић''
 • Члан Антрополошког друштва Србије
 • Експерт-демограф у МСП у Хагу (експерт одбране)
 • Члан Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ
 • Члан Савјета за демографску политику Републике Српске
 • Члан Одбора за демографију и статистику Академије наука и умјетности Републике Српскe

Oдликовања:

 • Одликован Орденом Његоша I реда од Предсједника Републике Српске, за признати рад и заслуге на пољу јавне дјелатности и активности којима се доприноси општем напретку и афирмацији Републике Српске

Priznanja: Senator Repubike Srpske od 2017.

Одабране референце:

Књиге:

 1. Страдање Срба и српских насеља у БиХ, Бањалука Компани, Бања Лука, 1997.
 2. Методички приручник за наставу познавања друштва, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 1997.
 3. Основи географије, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 1999. (уџбеник за студенте Учитељског факултета).
 4. Возућа – природа и становништво, Учитељски факултет, Бијељина, 1999.
 5. Антропогеографска стварност Срба у БиХ (1992-2000.), Бањалука Компани, Бања Лука, 2002.
 6. Становништво Семберије (демографска студија), Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.
 7. Демографски развој и популациона политика Републике Српске, ИП ''Младост'' Бијељина, 2006.
 8. Демографски развој школске популације и оптимализација мреже у Републици Српској (2007), Влада РС, Републички савјет за демографску политику, Бања Лука
 9. Analiza demografske situacije i sprovođenje pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS, Banja Luka 2008. (koautor).
 10. Основи друштвених наука са практикумом, Педагошки факултет, 2011.
 11. Demographic losses in Bosnia and Herhegovina 1991-2011. Ministarstvo pravde RS-ICTY Hag, 2012.
  (међународна монографија).

Књиге и приручници за основну школу:

 1. Природа и друштво (уџбеник за четври разред основне школе), Завод за уџбенике и настана средства, Источно Сарајево, 2004. (коаутор)
 2. Познавање друштва (уџбеник за пети разред основне школе), Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2007. (коаутор)
 3. Познавање природе (уџбеник за пети разред основне школе), Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004. (коаутор)
 4. Атлас контурних (нијемих) карата за четврти и пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2003.
 5. Радна свеска за природу и друштво за четврти разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004. (коаутор)
 6. Радна свеска за познавање друштва за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.(коаутор)
 7. Радна свеска за познавање природе за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2006. (коаутор)

Објављени научни радови:

 1. Туристички потенцијали Републике Српске, Зборник радова Природно-математичког факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1996.
 2. Урбана деструкција и еколошке манифестације, Екологика бр. 4, посебно издање, Београд – Бања Лука, 1997. (коаутор др Милован Пецељ)
 3. Географски положај Семберије као њен развојни фактор, Гласник бр. 2, Географско друштво РС, Бања Лука, 1997.
 4. Увођење ученика у картографску писменост у настави природе и друштва, Наша школа, Филозофски факултет, Бања Лука, 1997.
 5. Република Српска – антропогеографска деструкција (1992-1995), Зборник радова – Република Српска у Дејтонским границама, Географско друштво РС, Бања Лука, 1998.
 6. Демографски проблеми Републике Српске, Српска вила бр. 10, Просвјета, Бијељина, 1999.
 7. Реформа образовања у БиХ са посебним освртом на високо образовање, Зборник радова – Универзитетска настава, Педагошки факултет, Бијељина, 2003.
 8. Нови образовни профили наставника за реформисану основну школу, Нова школа, Педагошки факултет, Бијељина, 2005.
 9. Хуманост учитељског позива у популационој политици, саопштење на научном скупу о хуманости учитељског позива, Педагошки факултет, Бијељина, 2005.
 10. Демографски процеси у РС – наталитет као детерминанта развоја школске популације, Зборник радова Академије наука и умјетности Републике Српске, Научни скуп 26-27. јуни, Бања Лука, 2007.
 11. Демографске одлике Републике Српске, Зборник радова са међународним учешћем, књига 2, Филозофски факултет, Источно Сарајево,2008. године
 12. Фертилитет становништва Републике Српске у функцији њеног развоја, Зборник радова, научни скуп са међународним учешћем, Филозоски факултет, Источно Сарајево, 2008. године
 13. Рурална подручја као туристичке дестинације Републике Српске, Универзитет Синергија, Зборник радова са међународним учешћем, Бијељина, 2009. године
 14. Развијеност општина Републике Српске – на основу социоекономских показатеља и демографске виталности, Зборник радова са међународним учешћем, Универзитет Синергија, Бијељина, 2009. године
 15. Демографски потенцијали школске популације као компонентa друштвено-економског развоја Републике Српске (међународни научни скуп), Универзитет у Београду, Дивчибаре, 2009.
 16. Демографски контингенти младе популације Републике Српске – изазов за високо образовање, Универзитет Синергија, Научни скуп са међународним учешћем, Зборник радова, 2010.
 17. ГИС – примјена у планирању и управљању одрживим развојем туризма БиХ, Универзитет Синергја, Научни скуп са међународним учешћем, Зборник радова, 2010.
 18. Demografske promjene u ruralnim područjima opštine Foča (BiH), pregledni rad, Peti međunarodni simpozij agronoma, Zbornik radova, Opatija,2010.
 19. Утицај туризма на демографски развој Републике Српске, Зборник радова, Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2011.
 20. Демографски губици у БиХ 1991-2011., Зборник радова, III Кoнгрес српских географа, ПМФ, Бања Лука, 2011.
 21. Демографски губици у БиХ 1991-2011., 3.Конгрес српских географа, Зборник радова, ПМФ, Бања Лука, 2012.
 22. Етнодемографске промјене у БиХ у процесима пред ICTY у Хагу, Зборник радова, ПМФ, Бања Лука, 2013., стр.67-78.
 23. Демографски ресурси и организација основног образовања у РС, Гласник АДС, вол.49., Ниш, 2014.,стр.159-166.
 24. Људски ресурси у туризму Републике Српске, Зборник радова, Економски факултет, Источно Сарајево, 2015.
 25. Правци развоја високог образовања у Републици Српској – образовање наставника за школу будућности, Нова школа, Педагошки факултет, Бијељина, 2014., стр.7-20.
 26. Рурални туризам и предузетништво у РС-на примјеру Етно села Станишићи, Зборник радова, Економски факултет, Источно Сарајево, 2015.
 27. Посљедице будућих демографских промјена у Републици Српској, Академија наука и умјетности РС, Књига 10.,Бања Лука, 2015., стр.35-52.
 28. Демодинамички и депопулациони процеси у БиХ и РС, Зборник радова, 4.Конгрес српских географа, Географски факултет, Београд, 2015.
 29. Посљедице будућих демографских кретања на друштвено-економски развој Републике Српске,
 30. Економист бр.17,ФПЕ, Бијељина, 2015., стр.-Западни Балкан и евроинтеграције у контексту савремених демографских промјена, Зборник радова, Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2016.
 31. Stevo Pasalic and Darko Pasalic (2016). Migration Losses in Bosnia and Herzegovina and Demographic Aging, IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol.II, Issue 6.
 32. Stevo Pašalić1, Drago Vuković, Miladin Jovičić, Dalibor Stević (2016). Dynamics and Directions of Demographic Changes in Bosnia and Herzegovina, International E-Journal of Advances in Social Sciences  Proceedings of ADVED, str.555-564.
 33. Stevo Pasalic and Darko Pasalic (2017). DEMOGRAPHIC RESOURCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. International Journal of Development Research Vol. 07, Issue, 01, pp.11153-11158.
др Стево Пашалић
Датум и место рођења: 10.01.1951. Возућа, БиХ
Тел: +387 55 415 400 лок: 2934
е-mail: stevo.pasalic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак и уторак 8,00-10,00; кабинет 34

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Стево Пашалић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!