МСц Слађана Митровић

Виши асистент

Образовање:

 • Докторанд - Докторске студије методике наставе математике: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2019 - )
 • Мастер математичких наука: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду (2018)
 • Дипломирани професор математике: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2016)

Звања:

 • 2019 - Виши асистент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

Област научног истраживања:

 • Методика наставе математике
 • Математичка анализа и примјене

Предмети:

Предмети:

 • На основним студијама: Методика развоја математичких способности у раном дјетињству, Методика елементарних математичких појмова, Методика наставе математике 1, Методика наставе математике 2

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и руски

Одабране референце:

Одабране референце:

 • Митровић, С. (2018). Означене транзиционе семантике. Бијељински методички часопис, 5(5),  28-32.
 • Милинковић, Д., Митровић, С. (Прихваћен за штампу). Метод резолуције и метод таблоа у исказној логици. Бијељински методички часопис.
 • Митровић, С., Ралевић, Н. (2018). Сепарабилно програмирање. Зборник радова Факултета техничких наука у Новом Саду, 33(9), 1671-1674.
 • Милинковић, Д., Митровић, С. (Прихваћен за штампу). Примјена рачунара у рјешавању математичких проблема. Зборник радова Факултета за производњу и менаџмент.

Учешће на научним скуповима:

 • Милинковић, Д., Митровић, С. (2018). Примјена рачунара у рјешавању математичких проблема. Конференција „Савремени математички проблеми посвећена проф.др. Миленку Пикули“, 12-13. Октобар, 2018. Требиње: Факултет за производњу и менаџмент. Универзитет у Источном Сарајеву.
 • Милинковић, Д., Митровић, С. (2018). Разломљено програмирање. Девети међународни научни скуп “Наука и настава данас”, 30. Новембар, 2018. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.
 • Милинковић, Д., Митровић, С. (2019). Ефекти различитих методичких приступа рјешавању система линеарних једначина са двије непознате у диференцираној настави математике. Девети међународни научни скуп “Наука и настава данас”, 1. Новембар, 2019. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.
МСц Слађана Митровић
Датум и место рођења: 25.12.1992. у Лозници
Тел: +387 55 415 400 лок 2923
е-mail: sladjana.mitrovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: среда од 11.00 до 12.30 часова, кабинет број 23

ОГЛАСНА ТАБЛА: МСц Слађана Митровић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!