др Миладин Глигорић

Редовни професор
 • ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА (III ЦИКЛУС) 
  • Година 1999
  • Мјесто ЗВОРНИК
  • Институција ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
  • Наслов дисертације „Утицај физичко-хемијских карактеристика алуминијум хидроксида на квалитет калциниране глинице“
  • Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
 • МАГИСТAРСКА ТЕЗА (МАСТЕР, II ЦИКЛУС) 
  • Година 1983
  • Мјесто ЗАГРЕБ
  • Институција СВЕУЧИЛИШТЕ У ЗАГРЕБУ
  • Наслов тезе „Екстракција никла из серпентинске јаловине“
  • Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
 • ДИПЛОМА (ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, I ЦИКЛУС)
  • 1976
  • Мјесто ТУЗЛА
  • Институција ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ , УНИВЕРЗИТЕТ У САРАЈЕВУ
  • Наслов дипломског рада „Растварање хром (III) оскода у алуминијум (III) оксиду“
  • Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 
др Миладин Глигорић
Датум и место рођења: 02.10.1952. Возућа
Тел: +387 56 260 190
е-mail: miladin.gligoric@gmail.com

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Миладин Глигорић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!