Ранг листе - I рок школске 2019/20.

Јул. 03. 2019 Категорија: Студентске
Ранг листе - I рок школске 2019/20.

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ  У I ГОДИНУ СТУДИЈА

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 20. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 21. закључно са редним бројем 24. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 25. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 26. закључно са редним бројем 34. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 7. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

 

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 8. до 11. јула 2019. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене  документације, доставе:

  • љекарско увјерење (само за први циклус студија)

(мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

0

26

-

-

5

90

Предшколско васпитање и образовање

0

21

-

-

5

Техничко образовање и информатика

13

15

-

-

5

 

Бијељина, 3. 7. 2019. године                                                                                          КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!