Ранг листе - III рок школске 2022/23. године

Септембар. 27. 2022 Категорија: Студентске
Ранг листе - III рок школске 2022/23. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ СТУДИЈА 2022/23. ГОДИНЕ – трећи рок

1.  Резултати пријемних испита

     Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 2. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 28. до 30. септембра 2022. године од 9 до 14 часова у канцеларији број 26.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • љекарско увјерење (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и
  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Након трећег уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Самофин.

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

14

-

-

-

25

Предшколско васпитање и образовање

8

-

-

-

Техничко образовање и информатика

3

-

-

-

 

 

Бијељина, 27. 9. 2022. године                                            КОНКУРСНА КОМИСИЈА                                                                         

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!