Упис на мастер и докторске студије 2019/20. школске године

October. 07. 2019 Категорија: Студентске
Упис на мастер и докторске студије 2019/20. школске године

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве;

 

Студијски програм

II циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

 

15

 

-

3

130

Предшколско васпитање и образовање-120

 

10

 

-

2

Предшколско васпитање и образовање-60   10     50

Информатика у образовању

 

  25     25

 

Студијски програм

III циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Методика разредне наставе

 

20

 

5

 

25

 

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве;

  • Полагање пријемног испита на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву обавиће се 17.10.2019. године са почетком у 9,00 часова.
  • објављивање резултата конкурса је 18.10.2019. године до 14,00 часова
  • упис примљених кандидата почиње 21.10.2019године, а завршава се 23.10.2019године

 

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академсу 2019/20. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинасирају трошкове студија, вандредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује Одлуком Управног одбора високошколске установе.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.  

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Приликом пријаве за упис на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
  4. Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
  5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
  6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Ранг-листа објављује се на  web-страници факултета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на web-страници.

Одлука по приговору донијеће се у року од три дана од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/web-страници факултета/академије универзитета.

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Разредна настава

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

 

Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе

Предшколско васпитање

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!