ВАЖНО Организовање процеса рада и савладавање наставног програма током периода ванредне ситуације

Март. 20. 2020 Категорија: Студентске
ВАЖНО Организовање процеса рада и савладавање наставног програма током периода ванредне ситуације

У складу са Инструкцијaмa Mинистарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво РС обавјештавамо вас да смо у обавези, на најоптималнији начин организовати рад, у циљу континуираности наставног процеса.

Поштујући наведене инструкције, потребно је омогућити студентима приступ наставним материјалима електронским путем (литератури за коју се објавом неће нарушити ауторска права у погледу дистрибуције или литератури која је својина високошколске установе, презентацијама, аудио-видео материјалима итд.). То подразумијева да ће се сви видови наставе, израдa семинарских радова, консултације са студентима и слично, изводити  искључиво електронским путем.

Процес рада на Педагошком факултету ће се одвијати на сљедећи начин:

  1. Све наставне материјале и задатке студенти ће, преко свог представника са године, добити од предметних наставника и сарадника, сходно представљеном програму рада, у вријеме које је одређено распоредом часова, дефинисаним прије ванредне ситуације;
  2. Наставници и сарадници су обавезни да у вријеме својих предавања/вјежби, путем службене електронске адресе, буду доступни студентима за сва питања која имају.
  3. Службене електронске адресе наставника и сарадника студенти Педагошког  факултета могу пронаћи у прилогу и на веб сајту Педагошког факултета (http://www.pfb.ues.rs.ba/nastavni-kadar.php).
  4. Представници студената свих циклуса, свих студијских програма и свих година су обавезни да се електронским путем јаве предметним наставницима и сарадницима у вријеме одређено распоредом ради успостављања комуникације и размјене материјала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Декан

                                                                                    проф. др Далибор Стевић

 

                                                                                       Продекан за наставу

                                                                                    Доц.др Драгана Радивојевић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!