Вилина влас и Небо над Варном у Пољској

Мај. 21. 2020 Категорија: Академске
Вилина влас и Небо над Варном у Пољској

У априлском броју часописа Bezkres.pismo, број 4(9) 2020. стр.27, објављене су, двојезично, на пољском и српском двије лирске пјесме Јелине Ђурковић: Вилина влас и Небо над Варном - Wlos Wily, Niebo nad Warna.
У Пољској у штампи je књига пјесама Јелине Ђурковић на пољском језику под насловом: Kobiety serbskie,(Жене српске): ISBN 978-83-7530-690-3, у преводу Олге Лалић Krowicki.  Поговор: Serbska ekspresja kobiecеgo piora, написао је др Arkadiusz Frania (у прилогу).

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!