Ранг листе I уписног рока школске 2018/19. године

Јул. 04. 2018 Категорија: Студентске
Ранг листе I уписног рока школске 2018/19. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ  У I ГОДИНУ СТУДИЈА

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 25. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 26. закључно са редним бројем 37. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 25. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 26. закључно са редним бројем 37. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 7. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Разредна настава - мастер

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 1. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Предшколско образовање - мастер

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 1. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.  

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 6. до 12. јула 2017. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • љекарско увјерење (само за први циклус студија)

           (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

 

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

0

28

25

-

5

159

Предшколско васпитање и образовање

0

18

25

-

5

Техничко образовање и информатика

13

15

20

-

5

 

Студијски програм

I I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

 

59

30

-

3

123

Предшколско васпитање

 

14

15

-

2

 

Бијељина, 4. 7. 2018. године                                                                                          КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

 

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!