Ранг листе II уписног рока школске 2018/19. године

Септембар. 12. 2018 Категорија: Студентске
Ранг листе II уписног рока школске 2018/19. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ  У I ГОДИНУ СТУДИЈА – II рок

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 2. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 7. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Разредна настава - мастер

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 8. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 12. до 19. септембра 2018. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене

     документације, доставе:

  • љекарско увјерење (само за први циклус студија)

(мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Након другог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

0

26

25

-

5

150

Предшколско васпитање и образовање

0

11

25

-

5

Техничко образовање и информатика

13

15

20

-

5

 

Студијски програм

II  циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

 

51

30

-

3

115

Предшколско васпитање

 

14

15

-

2

 

Бијељина, 10. 9. 2018. године                                                                                        КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!