Резултати пријемних испита другог уписног рока

Септембар. 07. 2021 Категорија: Студентске
Резултати пријемних испита другог уписног рока

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ СТУДИЈА - II уписни рок

1.  Резултати пријемних испита

     Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 5. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 6. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 2. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 13. до 17. септембра 2021. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • љекарско увјерење (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и
  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати (примјер уплатнице је у прилогу).

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Након другог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

7

-

2

2

   38

Предшколско васпитање и образовање

9

-

2

2

Техничко образовање и информатика

10

-

2

2

 

Бијељина, 7. 9. 2021. године                                                                                          КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!