Бесплатно студирање за бруцоше

Јул. 24. 2020 Категорија: Студентске
Бесплатно студирање за бруцоше

Конкурс за упис студената на ДРУГИ И ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА, отворен је од 22.6.2020. године до 23.10.2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве. Факултет неће радити од 27.7.2020. до 17.8.2020. године. Такође, за други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА пријављивање кандидата почиње 31.8.2020. а завршава 4.9.2020. године.

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академсу 2020/21. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, која је ове године донела Одлуку да се је бесплатно студирање за студенте првог и другог циклуса студија који се уписују у прву годину први пут.

Висина школарине за студенте који самофинасирају трошкове студија, вандредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се Одлуком Управног одбора високошколске установе

 

Први конкурсни рок – ДРУГИ И ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 22.6.2020. године до 23.10.2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 26.10.2020. године са почетком у 9,00 часова, док је објављивање резултата конкурса 27.10.2020. године до 14,00 часова, а упис примљених кандидата почиње 28.10.2020. године и завршава се 30.10.2020. године.

 

Студијски програм

II циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

0

35

0

5

3

 

110

Предшколско васпитање и образовање - 120

0

10

0

5

2

Предшколско васпитање и образовање - 60

0

10

0

5

5

Информатика у образовању

0

20

0

5

5

 

Педагошки факултет Бијељина  - III циклус

Студијски програм Методика разредне наставе

10

 

5

 

15

 

 

Приликом пријаве за упис на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
 4. Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

 

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.              

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

 

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

10

10

-

2

2

   82

Предшколско васпитање и образовање

8

20

-

2

5

Техничко образовање и информатика

14

5

-

2

2

            

Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће факултети/академије  који  у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 

 1. пријављивање кандидата почиње 31.8.2020. а завршава 4.9.2020. године;                                                                             

 2. полагање пријемног испита је 7.9.2020. године са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/академијама; 
 3. објављивање резултата конкурса је до 9.9.2020.. године до 14,00 часова;
 4. упис примљених кандидата почиње 14.9.2020. године а завршава 18.9.2020. године;

    

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.              

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Приликом пријаве за упис на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Ранг-листа објављује се на  web-страници факултета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на web-страници.

Одлука по приговору донијеће се у року од три дана од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/web-страници факултета/академије универзитета.

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Студијски програм

Врста испита

 

Разредна настава - 240 ECTS

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), српски језик и књижевност, тест из опште културе и информисаности.

Предшколско васпитање и образовање- 240 ECTS

Дипломирани васпитач предшколске дјеце -240 ECTS

Техничко образовање  и информатика

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180  ECTS

Тест из математике и физике

 

 

Разредна настава - 60 ECTS

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

 

Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе

Предшколско васпитање - 120 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком,

Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком,

Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Информатика у образовању- 120 ECTS

Мастер информатике у образовању – 300 ECTS

Тест из информатике

 

Докторске студије методике разредне наставе - 180 ECTS

 

доктор наука – методика разредне наставе математике - 480 ECTS

доктор наука – методика разредне наставе природе и друштва - 480 ECTS

доктор наука – методика разредне наставе физичког васпитање - 480 ECTS

Пријем кандидата за упис на прву годину трећег циклуса студија се врши према Правилнику о студирању на трећем циклусу

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!