Трећи рок за први циклус студија

Септембар. 10. 2020 Категорија: Академске
Трећи рок за први циклус студија

Пријављивање кандидата за трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА почиње 14.9.2020. а завршава 25.9.2020. године.

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академсу 2020/21. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, која је ове године донела Одлуку да је бесплатно студирање за студенте првог и другог циклуса студија који се уписују у прву годину први пут.

Висина школарине за студенте који самофинасирају трошкове студија, вандредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се Одлуком Управног одбора високошколске установе

Након другог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

 

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

6

10

-

2

2

   69

Предшколско васпитање и образовање

0

20

-

2

5

Техничко образовање и информатика

13

5

-

2

2

            

Трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће факултети/академије  који  у другом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 

  1. пријављивање кандидата почиње 14.9.2020. а завршава 25.9.2020. године;                                                                             

  2. полагање пријемног испита је 28.9.2020. године са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/академијама; 
  3. објављивање резултата конкурса је до 29.9.2020.. године до 14,00 часова;
  4. упис примљених кандидата почиње 29.9.2020. године а завршава 30.9.2020. године;

    

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.              

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Приликом пријаве за упис на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Ранг-листа објављује се на  web-страници факултета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на web-страници.

Одлука по приговору донијеће се у року од три дана од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/web-страници факултета/академије универзитета.

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Студијски програм

Врста испита

Разредна настава - 240 ECTS

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), српски језик и књижевност, тест из опште културе и информисаности.

Предшколско васпитање и образовање- 240 ECTS

Дипломирани васпитач предшколске дјеце -240 ECTS

Техничко образовање  и информатика

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180  ECTS

Тест из математике и физике

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!