Резултати пријемног испита - Други рок

Септембар. 09. 2020 Категорија: Студентске
Резултати пријемног испита - Други рок

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ СТУДИЈА – II рок

 

1.  Резултати пријемних испита

 

     Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 4. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 8. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 1. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

 

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 14. до 18. септембра 2020. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене

     документације, доставе:

  • љекарско увјерење (само за први циклус студија)

(мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

 

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Након другог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

6

10

-

2

2

69

Предшколско васпитање и образовање

0

20

-

2

5

Техничко образовање и информатика

13

5

-

2

2

 

Бијељина, 9. 9. 2020. године                                                                                          КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!