Резултати пријемног испита - Мастер студије

October. 27. 2020 Категорија: Студентске
Резултати пријемног испита - Мастер студије

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 35. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Кандидати од редног броја 36. закључно са редним бројем 38. на објављеном списку могу се уписати у статусу ванредних студената.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање 120

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 10. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Кандидати од редног броја 11. закључно са редним бројем 12. на објављеном списку могу се уписати у статусу ванредних студената.  

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање 60

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 10. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Кандидати од редног броја 11. закључно са редним бројем 15. на објављеном списку могу се уписати у статусу ванредних студената.

Студијски програм: Информатика у образовању

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 20. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Кандидати од редног броја 21. закључно са редним бројем 23. на објављеном списку могу се уписати у статусу ванредних студената.

С обзиром на велики број пријављених, тражено је одобрење од Министарства за проширење листе примљених кандидата,  па је потребно да заинтересовани прате сајт Факултета, да би на вријеме били обавјештени о Одлуци Министарства.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 28. до 30. октобра 2020. године од 9 до 14 часова, и то редоследом:

  • Разредна настава                                                            28.10.2020. године
  • Предшколско васпитање и образовање                29.10.2020. године
  • Информатика у образовању                                       30.10.2020. године

При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати 
  • попуњен уписни материјал

3.  Уписни материјал, као и примјер попуњених формулара, налази се у слушаоници број 5. у приземљу зграде гдје га можете и   попунити.

4.  Уплате можете извршити у било којој банци или пошти, ради избјегавања стварања гужве у просторијама Факултета.

5.  Након тога, сву документацију предајете у канцеларију број 26.

 

Бијељина, 27. 10. 2020. године                                                                                 КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!