О Г Л А С за упис на програмe цјеложивотног учења на Педагошком факултету у Бијељини

Децембар. 17. 2020 Категорија: Студентске
О Г Л А С за упис на програмe цјеложивотног учења на Педагошком факултету у Бијељини

Продужен рок за пријаву

Универзитет у Источном Сарајеву ОЈ Педагошки факултет у Бијељини позива заинтересоване кандидате за упис на један од сљедећих курсева, у академској 2020/2021. години:

1. Образовање васпитача за рад са особама треће животне доби - завршен Педагошки, Учитељски или било који други наставнички факултет;

2. Сарадник у настави за рад са дјецом с потешкоћама у развоју у основној школи - завршен Педагошки, Учитељски или било који други наставнички факултет;

3. Програм усавршавања директора образовних институција - завршен факултет;

4. Образовање васпитача за рад у ученичким домовима - завршен Педагошки, Учитељски или било који други наставнички факултет;

5. Образовање васпитача у казнено-поправним заводима - завршен Педагошки, Учитељски или било који други наставнички факултет.

За пријаву на Оглас прилаже се сљедећа документација:

1. Пријавни образац: https://www.ues.rs.ba/ccu/;

2. Овјерена копија дипломе;

3. Родни лист;

4. Увјерење о држављанству;

5. Љекарско увјерење са мишљењем психолога.

Трошкови похађања наведених програма износе 700,00 КМ.

Уписну документацију кандидати могу послати путем поште или лично предати на адресу: Педагошки факултет, Семберских ратара 1Е, 76300 Бијељина.

http://www.pfb.ues.rs.ba/cjelozivotno-ucenje.php

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!