П О З И В за кандидатуру за избор члана научно – наставног вијећа факултета

Новембар. 12. 2020 Категорија: Студентске
П О З И В за кандидатуру за избор члана научно – наставног вијећа факултета

Позив за подношење пријава за кандидатуру за избор чланова ННВ Педагошког факултета Бијељина из реда студената

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!