Конкурс за додјелу награда за остварене посебне резултате

Јун. 15. 2021 Категорија: Академске
Конкурс за додјелу награда за остварене посебне резултате

Расписује се Конкурс за додјелу награда за остварене посебне резултате у научноистраживачком и умјетничком раду, који доприносе развоју и међународном позиционирању Универзитета у Источном Сарајеву.

Конкурс се односи на резултате научноистраживачког, односно умјетничког рада у току календарске 2020. године.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања на интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Пријаве на Конкурс, са потребном документацијом, кандидати могу доставити лично на протокол или путем поште на адресу Универзитет у Источном Сарајеву, ул. Вука Караџића бр. 30, 71 123 Источно Сарајево, са назнаком „за комисију за провођење конкурсне процедуре додјеле награда за остварене посебне резултате у научноистраживачком и умјетничком раду, који доприносе развоју и међународном позиционирању Универзитета“.

Детаљне информације о начину вредновања научних и умјетничких радова доступне у КОНКУРСУ.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!