Pedagoški fakultet i prof.dr Dalibor Stević dobitnici nagrade Kapetan Miša Anastasijević

Јул. 30. 2021 Категорија: Академске
Pedagoški fakultet i prof.dr Dalibor Stević dobitnici nagrade Kapetan Miša Anastasijević

Pedagoški fakultet u Bijeljini, koji je pre 28 godina osnovala Narodna skupština Republike Srpske, u međuvremenu stasao je u jednu od najboljih, najuspešnijih i najprestižnijih visokoškolskih ustanova, ne samo u RS, BiH i okruženju. Učiteljski fakultet nastao je kao izraz potrebe za pripremanje kadrova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, ili, bolje rečeno, pripremanja nastavnika za izvođenje nastave u mlađim razredima osnovne škole. Studije na fakultetu na Odseku za razrednu nastavu trajale su četiri godine, a nastava se odvijal u više nego skromnim uslovima u takozvanom aneksu Osnovne škole „Sveti Sava“. Fakultet je 1994. godine počeo da radi sa 5 stalno zaposlenih nastavnika i 2 saradnika. Počevši sa radom u vrlo teškoj ratnoj školskoj 1993/94. godini fakultet se u svome delovanju i napretku kretao do danas uzlaznom linijom. Školske 2002/2003. godine Učiteljski fakultet je transformisan u Pedagoški fakultet. Potreba za transformacijom nastala je iz namere Učiteljskog fakulteta da školuje kadar za rad i u predškolskim ustanovama i za delatnost u osnovnom obrazovanju a da se pri tome postigne maksimalna racionalnost organizacije studija na fakultetu i ostvari prirodna veza između predškolskog i osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja koja do tada u našem sistemu nije postajala. Fakultet je postao član integrisanog univerziteta od septembra 2007. godine. Od školske 2007/2008. godine studenti rade prema Nastavnom planu i programu usklađenom sa zahtevima koji su propisani bolonjskim procesom: uvedeni su jednosemestralni ispiti, kolokvijumi, rezultati u ostvarivanju obaveza i savladavanju gradiva su iskazani u ECTS bodovima... Nastava se izvodi na tri ciklusa studija, osnovne studije, master studije i doktorske studije na studijskom programu Razredna nastava, dok je na studijskim programima Predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Tehničko obrazovanje i informatika nastava organizavana na dva ciklusa, osnovne i master studije. Pedagoški fakultet od školske 2019/2020 organizuje i programe stručnog usavršavanja u okviru celoživotnog učenja. Povezujući teoriju i praksu, struku i nauku, na Pedagoškom fakultetu je otvoren i Centar za populacionu edkuaciju, rast i razvoj dece, Dijagnostički centar za kineziološka istraživanja, Preventivno korektivni centar, Školica sporta Pedagoškog fakulteta a sve sa ciljem da se kreiranja budućih strategija i rešavanja aktuelnih zdravstvenih problema kod dece i omladine. Fakultet se od februara 2010. godine nalazi na novoj lokaciji, u ulici Semberskih ratara u Bijeljini, u novom, prostranom i savremenom zdanju (2 amfiteatra, 8 učionica, kompjuterska učionica, kabineti, biblioteka, čitaonica, fiskulturna sala) na kome danas predaje 25 doktora nauka (redovnih i vanrednih i docenata), 5 mastera i 4 asistenata. Pedagoški fakultet u Bijeljini je hram nauke i znanja - kaže profesor Stević, koji uživa veliki ugled, kao univerzitetski profesor, naučni radnik, sportski poslenik, ali i kao sugrađanin. - Cilj i motiv koji nas sve vodi na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, od zaposlenih, preko studenata, diplomaca, partnera je da mijenjamo svijet kroz obrazovanje. Duboko smo vođeni uverenjem da svako dete zaslužuje najkvalitetnije obrazovanje i da je prilika za obrazovanjem i učenjem osnovno ljudsko pravo. Bez obzira gde neko bio rođen, koje je vere, pripadnosti, materijalnog statusa, svako dete zaslužuje najkvalitetnije obrazovanje. Obezbeđivanje maksimalnih obrazovnih mogućnosti, jedna je od osnovnih obaveza koju svaka generacija duguje svojim potomcima. Pedagoški fakultet u Bijeljini, spreman je da napravi istinske promene u svijetu obrazovanja dece. Tradicija inovacija koja je obeležila prethodne skoro tri decenije uspješnog rada danas je prisutnija nego ikada. Profesor Stević nastoji, kako kaže da “svojim radom doprinese da Pedagoški fakultet postane istaknuti centar za nastavu i istraživanje, kako u zemlji i regionu tako i šire”. Sada više nego ikada, inspirisani smo da pripremimo buduće nastavnike, vaspitače, profesore, naučnike da svojim znanjem i posvećenošću rešavaju izazove sa kojima se suočavaju naši učenici, društvena zajednica i sam sistem obrazovanja -kaže ovaj ugledni univerzitetski profesor. Tri savremena studijska programa na oba ciklusa studija, infrastrukturni, tehnološki i ljudski resursi nude širok spektar mogućnosti za sve studente. Naši programi pružaju izvanrednu akademsku sredinu za studente koji žele da steknu vještine i znanja neophodne za život u 21. veku. Imamo veoma kvalitetnu osnovu na kojoj ćemo graditi budući uspeh našeg i vašeg fakulteta. Sa pravim ljudima, i jedinstvenim programima na pravom mestu stvaramo nove standarde u obrazovanju naše dece.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!