ДРУГИ РОК за упис у прву годину другог циклуса студија ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Децембар. 06. 2018 Категорија: Студентске
ДРУГИ РОК за упис у прву годину другог циклуса студија ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Пријемни испит другог уписног рока за упис у прву годину на другом циклусу студија биће одржан 12.12.2018. године са почетком у 9 часова.

Након првог уписног рока II циклуса студија остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

II  циклус

Буџет

Суфинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

 

27

-

20

37

 

 

Други уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА  организоваће се према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 6.12.2018. а завршава 11.12.2018. године;

(2) полагање пријемног испита је 12.12.2018. године са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је до 12.12.2018. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 13.12.2018. године а завршава 14.12.2018. године.

 

Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: 

(1) Извод из матичне књиге рођених; 

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци 

(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију; 

(4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију; 

(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету) 

(6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ).

 

Висину школарине на другом циклусу студија утврдила је Влада Српске и иста за редовне суфинансирајуће студенте износи 880 КМ, а за ванредне 1.500 КМ.

На основу свих критеријума (претходни успјех и тест знања) уређује се ранг-листа на основу које се врши упис. Сва друга права и одговорности студената и наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања.

Информатор у коме се налази Формулар за пријаву на конкурс, као и питања за припрему квалификационог испита, може се купити у скриптарници Факултета.

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!