Промовисана 113 дипломирана студента

Јун. 03. 2022 Категорија: Академске
Промовисана 113 дипломирана студента

Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Бијељини, на основу својих наставних, научних и истраживачких активности, постао је препознатљив као регионално средиште образовања наставничког кадра за рад са дјецом предшколског, млађег и старијег школског узраста јер је примјер изврсности у друштвеним, хуманистичким и природним наукама, те као такав има озбиљан утицај на будућност наше нације. Педагошки факултет Бијељина у оквиру основног студија има три студијска програма: Разредну наставу, Предшколско васпитање и образовање и Техничко образовање и информатику. На другом циклусу студија постоје студијски програми: Разредна настава, Предшколско васпитање и образовање и Информатика у образовању. Факултет пружа могућност и даљег усавршавања на трећем циклусу студија-докторски студиј у оквиру ког се изводи студијски програм Методика разредне наставе.

Универзитет у Источном Сарајеву организује цјеложивотно учење кроз центре за едукацију својих организационих јединица. Педагошки факултет у Бијељини је створио све претпоставке за организовање цјеложивотног учења из области образовања васпитача за рад са особама треће животне доби, сарадник у настави за рад са дјецом с потешкоћама у развоју у основној школи, програм  усавршавања директора образовних институција, образовање васпитача за рад у ученичким домовима, образовање васпитача у казнено-поправним заводима и из педагошко-психолошких и дидактичко-методичких наука.

Педагошки факултет у Бијељини  данас  промовише 113 дипломираних студената, а међу њима су се неки истакли својим изузетним трудом и резултатима. На свечаности су уручени пригодни поклони студентима генерације Живановић Радојки, Васић Марији,Ђокић Драгани, Живковић Теодори, Илић Николини и Симић Љубинки.

Осим представника академске заједнице, професора и сарадника нашег Факултета свечаности су присуствовали ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Милан Кулић, проректори Универзитета у Источном Сарајеву, декани, продекани и представници других факултета Универзитета, представници јавних установа, као и представници средњих и основних школа и дјечијих вртића са  којима Факултет има изузетну сарадњу.

Као и сваке године свечаност су увеличали чланови хора Педагошког факултета у Бијељини који води проф. др Десанка Тракиловић и доц. др Јелена Тракиловић.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!