Други уписни рок на мастер студије 2022/23. школске године

Новембар. 23. 2022 Категорија: Студентске
Други уписни рок на мастер студије 2022/23. школске године

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

II циклус

Буџет

Самофин.

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава - 60 ECTS

3

0

7

14

89

Предшколско васпитање - 120 ECTS

5

0

7

10

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

4

0

7

10

Информатика у образовању - 120 ECTS

0

5

2

5

 

Други конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 24. 11. 2022. године до 30. 11. 2022. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве;

  • Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 1. 12. 2022. године са почетком у 13,00 часова.
  • Објављивање резултата конкурса 2. 12. 2022године до 14.00 часова.
  • Упис примљених кандидата 5-7. 12. 2022године.      

Висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се одлуком управних одбора високошколске установе.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог, другог и трећег циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова.

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
  4. увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
  5. наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
  6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Разредна настава - 60 ECTS

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе

Предшколско васпитање - 120 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Информатика у образовању - 120 ECTS

Мастер информатике у образовању – 300 ECTS

Тест из информатике

     

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!