Радионица под називом "Писање на леђима"

Мај. 05. 2023 Категорија: Студентске
Радионица под називом "Писање на леђима"

На Педагошком факултету  успјешно је реализована радионица под називом "Писање на леђима"  са студентима прве године (Разредна настава и Техничко образовање и информатика).

Циљеви радионице:
-          Спријечити појаву насилног понашања развијањем самопоуздања и позитивне слике о себи (учењем животних вјештина).
-          Развијати емпатију и просоцијално понашање.

Водитељ радионице - доц. др Лидија Јовичић.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!