Пријава за полагање ПЕДАГОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

Фебруар. 09. 2018 Категорија: Студентске
Пријава за полагање ПЕДАГОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 1. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 1. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО И ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Универзитет у Источном Сарајеву организује цјеложивотно учење кроз центре за едукацију својих организационих јединица. Педагошки факултет у Бијељини је створио све претпоставке за организовање цјеложивотног учења из педагошко-психолошких и дидактичко-методичких наука. За потребе цјеложивотног учења факултет је формирао Центар за цјеложивотно учење. Рад центра за цјеложивотно учење, као и сва питања одвијања наставног процеса је уређен Правилником о цјеложивотном учењу на факултету. Центар ће након успјешно завршеног програма полазницима издавати одговарајуће сертификате.

 

Координатор: Проф. др Далибор Стевић

Наставни предмет Начин полагања Одговорни наставник
Педагогија п+у Проф. др Ивица Радовановић
Психологија п+у Проф. др Сања Опсеница
Дидактика п+у Проф. др Владо Симеуновић
Методика наставног рада 
са методичком праксом
п+пр Проф. др Миленко Ћурчић 
Проф. др Стево Пашалић

 

Документи:

Програм

Пријава и уплатница

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!