Ранг листе - I рок - први циклус студија

Јул. 03. 2024 Категорија: Студентске
Ранг листе - I рок - први циклус студија

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ СТУДИЈА 2024/25. ГОДИНЕ

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 17. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидат од редног броја 18. закључно са редним бројем 18. на објављеном списку примљен je у статус ванредног студената.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 16. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 2. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 8. до 12. јула 2024. године од 9 до 14 часова у Скриптарници Факултета.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • љекарско увјерење (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и
  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

 

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Самофин.

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

8

-

2

4

53

Предшколско васпитање и образовање

14

-

2

5

Техничко образовање и информатика

13

-

2

3

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 26.08.2024. године, а завршава 30.08.2024. године. Полагање пријемног испита је 02.09.2024. године са почетком у 9,00 часова.

 

Бијељина, 2. 7. 2024. године                                                       КОНКУРСНА КОМИСИЈА       

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!