Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

October. 17. 2023 Категорија: Студентске
Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

Grad Bijeljina raspisao je Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u
akademskoj 2023/2024. godini. Pravo učešća na Konkursu imaju redovni
studenti II, III, IV, V i VI godine prvog ciklusa studija koji vodi do
akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija ili ekvivalenta na
visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa
stalnim prebivalištem na području Grada Bijeljina. Pravo učešća na
Konkursu nemaju studenti koji su obnovili godinu i apsolventi.

Uslov za odobravanje stipendije za kandidate koji su studenti
filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih
i prirodnih nauka je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu
ocjenu 8,00. Za studente fakulteta tehničkih nauka, tehnologije,
informatike,

medicine, farmacije, stomatologije i veterine, prosječna ocjena koju su
postigli tokom studiranja ne može biti manja od 7,50.

Za studente koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima,
grupi Ostalih i studente koji imaju poteškoće u razvoju uslov za
ostvarivanja prava na stipendiju je da su tokom studiranja postigli
najmanju prosječnu ocjenu 7,50.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Gradska uprava Grada
Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina,
sa naznakom Komisiji za dodjelu studentskih stipendija ili lično u
prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 3,
šalter 1 i 2. Obrazac prijave se može dobiti u kancelariji broj 17,
prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina ili na internet
adresi Grada Bijeljina _www.gradbijeljina.org [1]_.

Više informacija na:

https://www.gradbijeljina.org/lat/news/obavjestenja/konkursi/5874.konkurs-za-dodjelu-studentskih-stipendija-u-akademskoj--20232024-godini.html

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!