ПОЗИВ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Септембар. 25. 2017 Категорија: Академске
ПОЗИВ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПОЗИВ У ОКВИРУ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА Пријаве се примају до 20.10.2017. године.

Универзитет у Источном Сарајеву, ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ, Бијељина,

ВРШИ

образовање лица са завршеним VII степеном стручне спреме из области географских информационих система (GIS).

 

 Компетенције:     

       -обрада просторних  података

       -израда планова и карата

      -израда дигиталних модела терена

      -израда топографских и картографских базa података

      -моделирање база података (GIS aналитичар)

       -самосталност  у oбављању послова

  • рад у CAD aлатима (AudoCAD, Microstation)
  • рад у GIS алатима (GeoMedia, ArcGIS)
  • рад у MS Office-u
  • пожељно познавање ETL aлата (FME)
  • пожељно знање страних jeзика

      - комуникационе вјештине.

 

Након завршеног курса цјеложивотног учења кандидат је оспособљен за:

GIS oператер / GIS aналитичар

Програм образовања у ГИС-у носи 30 ECTS бодова. По успјешно положеним испитима и релизованим другим обавезама предвиђеним програмима појединих предмета, полазницима се издаје Увјерење о завршеном програму образовања у области ГИС-а. Као саставни дио Увјерења, издаје се и Додатак Увјерењу о завршеном програму образовања у области ГИС-а.

 

У ПРИЛОГУ СЕ МОЖЕ ПОГЛЕДАТИ ЦЈЕЛОВИТ ПРОГРАМ ОБУКЕ, СТЕЧЕНИМ ЗВАЊЕМ, МОГУЋНОСТИМА ЗАПОШЉАВАЊА И ОСТАЛИМ УСЛОВИМА.

 

Пријаве се примају до 20.10.2017. године.

                                                                        

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!