Ранг листе II уписног рока другог циклуса школске 2019/20. године

Новембар. 11. 2019 Категорија: Студентске
Ранг листе II уписног рока другог циклуса школске 2019/20. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА – II рок

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 4. на објављеном списку примљени су у статус ванредних студената.

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање 120

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 1. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.  

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање 60

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 2. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

Студијски програм: Информатика у образовању

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 5. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за суфинансирање.

 

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 11. до 15. новембра 2019. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

 

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

 

Након II уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

II циклус

Буџет

Суфинансирање

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Разредна настава

 

-

 

-

10

Предшколско васпитање и образовање-120

 

7

 

-

2

Предшколско васпитање и образовање-60

 

7

 

 

50

Информатика у образовању

 

 

12

 

 

25

 

Бијељина, 11. 11. 2019. године                                                                                 КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!