Зоран Миливојевић на пленарном излагању на научном скупу ”Наука и настава данас” 30. 11. 2018. године

Новембар. 17. 2018 Категорија: Академске
Зоран Миливојевић на пленарном излагању на научном скупу ”Наука и настава данас” 30. 11. 2018. године

Зоран Миливојевић, познати психотерапеут, одржаће пленарно излагање на тему "Три теоријска модела васпитања"

IX научни скуп са међународним учешћем на тему

НАУКА И НАСТАВА ДАНАС

одржаће се 30. новембра 2018. године.

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!