Практична знања студената групе Предшколско образовање

Јун. 29. 2018 Категорија: Студентске
Практична знања студената групе Предшколско образовање

На задњем семестру у оквиру наставног предмета Методика предшколског васпитања студенти су на вјежбама били у обавези да направе Књигу за праћење развоја и учења дјетета, будући да је посматрање манифестација у развојним промјенама код дјеце, полазна основа планирања васпитнобразовног процеса са дјецом вртићког узраста. На тај начин студенти су стекли практична знања за процес документовања специфичности, интересовања, мотива, темпа и стила учења и развоја дјетета, након чега ће лакше моћи одредити циљеве и активности у вртићу које најбоље испуњавају потребе сваког дјетета.

Књига за праћење развоја и учења дјетета је документ који се води за свако дијете које је уписано у предшколску установу ради континуираног и систематског праћења развоја дјетета и садржи податке о дјетету и родитељима, приликама у породици дјетета, здрављу и физичкој спремности дјетета, индикаторе напредовања дјетета, значајне дјечије радове, податке о специфичностима, напредовању и развоју, те стиловима сазнавања током боравка у установи. Књига служи и за подстицање разговора о начинима подршке развоја и учења у породичном дому и предшколској установи, као двјема подједнако важним и усаглашеним срединама, али и као доказ да је дијете прошло прву степеницу образовног система на путу цјеложивотног учења.

Доц. др Наташа Цвијановић

Примјери Књиге:

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!