Mастер студиј ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Новембар. 20. 2018 Категорија: Студентске
Mастер студиј ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Ранг листа у прилогу!

Одобрена квота за упис:

Студијски програм

I I циклус

Буџет

Суфинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Информатика у образовању

-

50

-

20

70

Право пријаве на конкус за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА  организоваће се према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 12.11.2018. а завршава 16.11.2018. године;

(2) полагање пријемног испита је 19.11.2018. године са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је до 20.11.2018. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 22.11.2018. године а завршава 23.11.2018. године.

 

Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: 

(1) Извод из матичне књиге рођених; 

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци 

(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију; 

(4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију; 

(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету) 

(6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ).

 

Висину школарине на другом циклусу студија утврдила је Влада Српске и иста за редовне суфинансирајуће студенте износи 880 КМ, а за ванредне 1.500 КМ.

На основу свих критеријума (претходни успјех и квалификациони тест) уређује се ранг-листа на основу које се врши упис.

Квалификациони тест је састављен из питања из информатичке области.

Информатор у коме се налази Формулар за пријаву на конкурс, као и питања за припрему квалификационог испита, налазе се у скриптарници Факултета.

Сва друга права и одговорности студената и наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања.

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!