ТРЕЋИ РОК за упис у прву годину првог циклуса студија

Септембар. 13. 2023 Категорија: Студентске
ТРЕЋИ РОК за упис у прву годину првог циклуса студија

Пријемни испит трећег уписног рока за упис у прву годину на првом циклусу студија биће одржан 25. 9. 2023. године са почетком у 9 часова.

Након другог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

Студијски програм

                                            I циклус

Буџет

Самофин.

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава

6

-

2

4

42

Предшколско васпитање и образовање

8

-

2

5

Техничко образовање и информатика

10

-

2

3

 

Основни услов за упис на студијски програм I године I циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.

Трећи уписни рок са сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 18. 9. 2023. а завршава 23. 9. 2023. године;

(2) полагање пријемног испита је 25. 9. 2023. године са почетком у 9,00 часова 

(3) објављивање резултата конкурса је 26. 9. 2023. године.

(4) упис примљених кандидата је од 27. до 29. 9. 2023. године.

НОВО https://estudent.ues.rs.ba/

На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 18.9. до 23.9.2023. године, кандидати који предају документе електронским путем дужни су оргинале доставити приликом полагања пријемног испита или приликом уписа.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ (инструкције ће кандидати добити у скриптарници Факултета),

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Кандидат је за пријаву на конкурс дужан поред попуњене ПРИЈАВЕ (из информатора) приложити сљедећа документа:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;

(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли и на сајту Педагошког факултета.

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Студијски програм

Врста испита

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), тест из српског језика и књижевности и тест из опште културе и информисаности.

Предшколско образовање Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 240 ECTS

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180 ECTS

Тест из математике и физике

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!