Упутство за коришћење Moodle апликације

October. 30. 2020

Moodle eLearning систем je платформа за електронско учење.

Потребно је да креирате налог за приступ платформи.

У прилогу је упутство.

У случају било каквих проблема обратите се стручном сараднику за информатику (канц. 22).

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!