КОЛОКВИЈ из Методике наставе музичке културе 1

Јун. 01. 2020

                                  O Б А В Ј Е Ш ТЕ Њ Е

 

За студенте III године на одсјеку за разредну наставу 2019/20, да  ће  се КОЛОКВИЈ из Методике наставе музичке културе 1, одржати 11.06.2020.год. у учионици бр.8.

Прва група – у 9 сати.

Друга група- у 10 сати.

Молим студенте да обавезно  понесу заштитну опрему да би могли  присутупити колоквију.

 

 

                                          Доц. мр Гордана Спасојевић- Стојановић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!