Обавјештење за студенте

Август. 20. 2020

Ступањем на снагу Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 67/20)
измјењени су рокови за завршетак студија студентима који студирају према одредбама Закона о универзитету.

Наиме, ставом 1. члана 140. прописано је да:  ,,Студенти уписани на дипломски
студиј који су испунили услове за стицање статуса апсолвента до краја
академске 2017/2018. године, према одредбама Закона о универзитету
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 12/93, 14/94, 99/04 и 92/05), могу завршити те
студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија
најдуже до 31. октобра 2020. године“. Ставом 3. истог члана прописано је да :
,,Студенти уписани на постдипломски студиј према одредбама Закона о
универзитету могу завршити те студије по започетом наставном плану и
програму, условима и правилима студија најдуже до 31. октобра 2020. године.“

Такође, напомињемо да је дошло до промјене броја ECTS бодова који се могу
пренијети приликом уписа у академску 2020/2021. годину, а што је прописано ставом
1. члана 143. који гласи: „ упис у академску 2020/2021. годину са правом
преноса највише 25 ECTS бодова, без обзира на то колико је предмета исказано
бројем бодова који се преносе или са преносом највише три предмета, без
обзира на то са колико ECTS бодова су исказани ти предмети.“

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!