Методика говорне комуникације

Август. 28. 2020

Резултати испита из Методике говорне комуникације од 25.8.2020.

Андреа Џикић - не задовољава (5)

Доц.др Саша Ђукић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!