Rezultati ispita: Prof. dr. Dalibor Stević, Doc. dr. Nebojša Mitrović, asistent Dejan Stević

Август. 28. 2020

Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Četvrta godina razredna nastava:
Mitrović Sanja 7
Simić Bojana 5

Kineziometrija
Druga godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje:
Ignjatović Snežana 10
Jeremić Ivana 10

Osnovi fizičke kulture
Druga godina razredna nastava:
Musić Nizama 5
Plisnić Jovana 5
Ristić Ivana 5
Zekanović Nikolina 5
Karaman Olivera 5

Savremena metodika nastave fizičkog vaspitanja 2
Master razredna nastava:
Đuranović Olivera 7
Vujanović Slaviša 10 

Fizičko i zdravstveno vaspitanje
prva godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje:
Baćevac Almedina 5
Đokić Zorica 5
Jovičić Valentina 5
Lazić Ivana 5
Matić Slobodanka 5
Nikolić Nikolina 5
Pajić Ružica 5
Stojanović Radmila 5
Trivković Zorana 5
Šuvira Jelena 6

Specijalni kurs savremene metodike nastave fizičkog vaspitanja 
Master razredna nastava:
Đurović Olivera 9

Kineziološka metodika
četvrta godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje:
Babić Boris 5
Bešlić Ana 5
Bulajić Slađana 7
Cvjetković Kristina 5
Jovanović Ljiljana 5
Mirošljević Katarina 6
Simić Biljana 7

Kineziologija
druga godina razredna nastava:
Ignjić Tamara 5
Janković Kristina 5
Jovanović Mladenka 8
Jović Tanja 7
Knežević Bojana 6
Marinković Nataša 5
Mijatović Jovan 6
Petrović Gordana 10
Petrović Nataša 5
Radić Sandra 10
Simić Jelena 5
Vidaković Teodora 10
Šukilović Merisa 6
Živanović Nataša 5

Fizičko vaspitanje sa metodikom 
treća predškolsko obrazovanje:
Popović Nataša 5

Metodika fizičkog razvoja
treća godina predškolsko vaspitanje:
Bijić Jovana 5
Pavlović Ankica 5
Radić Ivana 8
Đezić Amina 5
Ignjić Petra 10
Mirković Anica 5
Ostojić Ranka 5
Perišić Dajana 6
Petrović Božana 5
Solaković Rada 5
Stević Ivana 6
Stupar Tamara 5
Vasić Marija 10
Vujičić Jovan 6
Zekanović Ružica 7
Živković Danica 5


 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!