Prof. dr. Dalibor Stević, Doc. dr. Nebojša Mitrović, asistent Dejan Stević

Септембар. 25. 2020

Treća godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Metodika fizičkog razvoja:
Jovičić Jovana 6
Martić Tamara 7
Mirković Anica 8
Ostojić Ranka 5
Stevanović Lidija 7
Stević Nikoleta 7
Stupar Tamara 9
Živković Danica 8
Malić Nataša 5
Ćosić Adelisa 5

Prva godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
Crnogorac Lidija 6
Pajić Ružica 5
Panić Dražana 7
Panić Marijana 5
Pavlović Katarina 5
Radić Jelena 5
Starčević Božana 5
Stevanović Tijana 5
Tešić Jovana 7

Četvrta godina razredna nastava
Metodika nastave fizičkog vaspitanja:
Đokić Aleksandra 5
Đokić Elena 5
Ivanović Aleksandar 6
Radenković Jovana 5

Druga godina razredna nastava
Kineziologija:
Bosiočić Tatjana 5
Dostanić Dragana 5
Marinković Nataša 10
Prole Milana 7
Stojanović Marija 10
Vasić Dragana 6

Treća godina razredna nastava 
Osnovi fizičke kulture:
Pasić Zorana 5
Simić Jovana 5

Četvrta godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Kineziološka metodika:
Cvjetković Kristina 5
Macan Dajana 6
Pavlović Ankica 5
Petrović Maja 5

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!