Упутство за коришћење Moodle апликације

October. 30. 2020

Moodle eLearning систем je платформа за електронско учење.

Студентима је омогућена пријава на Moodle eLearning систем преко свог Инфокиоск налога.

Овим студент прескаче процес регистрације на систем, и користи постојеће параметре из Инфокиоска.

У прилогу је упутство.

У случају било каквих проблема обратите се стручном сараднику за информатику (канц. 22).

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!