Обавјeштење о настави у јануару

Децембар. 31. 2020

Према академском календару наставак наставе је 11.1.2021. год.

На првој години првог циклуса студија настава у зимском семестру се завршава 22.1.2021. год., а на старијим годинама првог циклуса студија, те на другом и трећем циклусу 2.2.2021. год.

У том периоду настава ће се одвијати на сљедећи начин:

- На ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА настава ће се одвијати по комбинованом моделу.

Потребно је да представници студената контактирају предметне наставнике како би утврдили начин реализацију наставе за појединачне предмете.

- На ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА настава ће се одвијати по класичном моделу (директна настава) у терминима који су раније утврђени.

Срећни празници!

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!