OБАВЈЕШТЕЊЕ у вези са ОВЈЕРОМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ (ПРАКСЕ)

Април. 20. 2021

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е за студенте  у вези са ОВЈЕРОМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ (ПРАКСЕ)

Обавјештавају се студенти Педагошког факултета, који су у складу са ванредном ситуацијом обавили практичну наставу у љетном семестру 2021. године,  да  ће се овјера исте вршити на Факултету и то на сљедећи начин:

  1. Овјера дневника праксе (печат и потпис) ће се обављати код техничког секретара (број 16) до 4.6.2021. год.
  • Потребно је да студенти, преко свог представника, организују сакупљање дневника.
  • Након тога, представник студената (сам или са помоћником) треба да донесе дневнике у канцеларију техничког секретара.
  • Овјера дневника праксе обавиће се истог дана када се дневници предају.
  • Овјераваће се само попуњен дневник праксе (свеске и други облици евиденције неће се овјеравати).

2. Подјела потврда о обављеној пракси и овјера праксе у индексу,  обављаће се у канцеларији стручних сарадника (број 26) у периоду јунског испитног рока од 7.6. до 18.6.2021. год.

  • Потребно је да студенти, преко свог представника, организују сакупљање индекса.
  • Након тога, представник студената (сам или са помоћником) треба да донесе индексе у канцеларију 26.
  • Подјела потврда о обављеној пракси и овјера праксе у индексу обавиће се истог дана када се индекси предају.
  • Право на стицање потврде о обављеној пракси и овјеру праксе у индексу имају сви студенти који су регулисали свој статус уписа у љетни семестар академске 2020/2021. године.                                       

                                                                                СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАСТАВУ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!