Prijava teme za zavrsni rad 20-21.

Април. 22. 2021

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о пријави теме за завршни рад

Обавјештавају се сви студенти завршних година студија да најкасније до 11.06.2021. год. (до краја предавања у љетном семестру) могу извршити пријаву теме за ЗАВРШНИ РАД.

Према правилима студирања студент стиче право да пријави тему за завршни рад почетком завршног семестра студија.

Завршни рад пријављује се студентској служби факултета на сљедећи начин:

  • за студенте I циклуса на прописаном обрасцу који се може добити у студентској служби или скриптарници факултета,
  • за студенте II циклуса образац се узима са сајта факултета и попуњава електронски.

Попуњену пријаву са уписаном темом и потписом ментора студент предаје у студентску службу.

                                                                ДЕКАН

                                                  Проф. др Далибор Стевић 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!