Електронска пријава испита ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Децембар. 08. 2023

Електронска пријава испита ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК за

АПСОЛВЕНТЕ И СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА  обавиће се од:

18.12. (00,00) - 19.12.2023(24,00) године

Испити ће се одржати од: 21.12. - 29.12.2023.  године

Да би пријавили испите студенти морају бити уписани у 2023/24. години.

Сходно трошковнику Универзитета у Источном Сарајеву, накнада за евентуалну накнадну пријаву испита мимо предвиђеног рока износи 30,00 КМ.

Студенти не могу пријавити испите који су везани или условљени положеним другим испитом (нпр. не може се пријавити Математика 2 ако није положена Математика 1 или не може се пријавити Методика 2 ако није положена Методика 1). У противном, положени испит ће бити поништен.

Студенти првог циклуса који су 2022/23  године уписали апсолвентски стаж не морају да плаћају накнаду за неположене испите приликом пријаве испита у школској 2022/23 години.

По истеку апсолвентског стажа, студент има право да полаже испите уз накнаду трошкова.

  • 32,00 КМ по једном испиту за редовне и ванредне студенте који обнављају апсолвентски стаж на првом и другом циклусу.

Накнаду за неположене испите апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж, плаћају током године, приликом пријављивања испита. Уплаћена накнада за пријаву испита не враћа се апсолвенту у случају одустајања од полагања испита.

Уколико неки испит није заказан тј. не налази се на списку понуђених испита на инфокиоску, студенти могу назвати 055/415-400, локал 2910 у термину пријаве испита да се закаже.

                                                                                          Декан

                                                                           проф. др Далибор Стевић

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!