Kolokvijum iz predmeta Metodika predškolskog vaspitanja i obrazovanja

October. 04. 2018

Obavještavaju se studenti koji polažu kolokvijum iz
predmeta Metodika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, da
će se isti održati 8.10.2018. godine u 11,00 sati u kabinetu
br. 43.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!