УПИС СТАРИЈИХ ГОДИНА СТУДИЈА АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

October. 08. 2018

У П И С

СТАРИЈИХ ГОДИНА СТУДИЈА АКАДЕМСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ

(УПИС ПОЧИЊЕ 01.10.2018ТРАЈЕ ДО 31.10.2018. ГОДИНЕ)

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!