Prvi kolokvijum, Arhitektura rač. sistema i Operativni sistemi

Новембар. 22. 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Arhtektura računarskih sistema i Operativni sistemi održaće se 23.11.2018. u 11h u malom amfiteatru.

Predmetni asistent: Dragoslav Vasiljević

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!