Obavještenje, prof dr. Danimir Mandić

Новембар. 22. 2018

Predavanja kod profesora dr. Danimira Mandića održaće se u petak (23.11.2018.) u sledećim terminima:

10h: 3. godina, vaspitači, slušaonica br. 7 

11h: 4. godina, vaspitači, slušaonica br. 7 

12h: 1. godina, tehničko, slušaonica br. 7 

Predmetni asistent: Dragoslav Vasiljević

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!