Rezultati ispita iz Psihologije održanog 22.4.2019.

Април. 22. 2019

Spisak studenata koji su položili:

Pedagoško-psihološke osnove informatike u obrazovanju

1. Zarić Anđa

2. Nikolić Slobodanka

Mentalno zdravlje predškolske djece

1. Savić Slavica

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!